CV

Curriculum Vitae

Personalia

Naam

Adres

 

Telefoon / mobiel

E-mail

Geboortedatum / -plaats

Burgerlijke staat

:

:

 

:

:

:

:

Arnout Drop

Paltzerweg 52

3722 JG Bilthoven

030 – 228 4670 / 06 – 1313 8599

arnout.drop@planet.nl

23 augustus 1966 / Utrecht

gehuwd

pasfoto

 

Opleiding

1984 – 1991         Rechtsgeleerdheid (mr), Rijksuniversiteit Groningen (1985 – 1986, HEAO, Groningen)

1978 – 1984         Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium te Amersfoort

 

Werkervaring

Bloembollenkeuringsdienst (BKD) te Lisse

BKD is een zogeheten Zelfstandig Bestuurs Orgaan en verricht kwaliteitskeuringen van bloembollen ten behoeve van de export binnen en buiten de EU en verzorgt onder mandaat van de overheid fytosanitaire inspecties ter voorkoming van verspreiding van schadelijke organismen

2012 – heden        bedrijfsjurist en directie-secretaris, verantwoordelijk voor de juridisch correcte besluitvorming door de BKD en afwikkeling van alle voorkomende juridische kwesties en vragen; beleidsmatige voor-/ en nabereiding vergaderingen Dagelijks en Algemeen Bestuur, rapporteert aan directeur; betrokken bij beoordeling conformiteit BKD aan accreditatie-eisen en doen van verbetervoorstellen; externe vertegenwoordiging BKD

 

Zelfstandig

2011 – 2012         advieswerkzaamheden op gebied van certificeringstrajecten (conceptueel bouwen, asbest) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (shipbreaking); juridisch advies bij contracten en algemene voorwaarden

 

Het Branche Bureau (HBB) te Baarn

HBB verzorgt management en (beleids-)advisering van branche-, beroeps- en projectorganisaties en andere vormen van professionele samenwerking

2008 – 2011         MT-lid (omzet-/resultaat-) verantwoordelijk voor portfolio van accounts en voor de portefeuille product-ontwikkeling; mede-verantwoordelijk voor commerciële trajecten en kwaliteitsborging in de organisatie (uitvoeren interne audits en voorbereiding op externe audits), relatie-beheer, extern vertegenwoordigen van opdrachtgevers (intermediaire rol voor clusters van bedrijven) en de eigen organisatie

2004 – 2008         manager, leidinggevend aan verschillende account-teams  bestaande uit interne en externe professionals (bijv. voor de asbest-, brandbeveiligings- en koeltechnische sectoren); verantwoordelijk voor o.a. opstellen begroting en budgetbewaking voor de opdrachten, aanspreekpunt intern en extern;  projectmanagement (bijv. opzet van en leiding geven aan project-team t.b.v. ontwikkeling asbestbeleid bij ENECO-Netbeheer (nu STEDIN))

adviseur t.a.v. beleidsontwikkeling voor verschillende opdrachtgevers, ook deeluitmakend van teams o.l.v. anderen; inbreng op beleidsthema’s waarbij zowel publieke/algemene belangen als private/bedrijfsmatige belangen een rol spelen (bijv. kwaliteitszorg), Public Affairs; actief als lobbyist, bemiddelaar, woordvoerder en (in langer lopende relaties) vertrouwenspersoon

 

CapGemini te Utrecht

2002 – 2004         managing consultant, leiding gevend aan en resultaat-verantwoordelijk voor vier account-teams o.a. in tabaksindustrie (Toetsingscommissie Tabaksreclame) en kunststof-recycling; inhoudelijk verantwoordelijk voor o.a. beleidsontwikkeling inzake zelfregulering, ontwikkeling verandertrajecten, projectleiding, mentorschappen

 

Ernst & Young te Den Haag en Utrecht

1998 – 2002         senior consultant, advisering en management van branche- en projectorganisaties; als professional op het gebied van verenigingsmanagement werkzaam o.a. in de reïntegratie-branche (oprichting, doorstart) en voor de industriële-zakkenfabrikanten (opzet bench-mark systematiek, herpositionering branche-organisatie)

1993 – 1997         consultant, voor branche-organisaties; o.a. verantwoordelijk voor een reorganisatie bij beroepsorganisatie Facility Management Nederland; tevens gefungeerd als bestuurssecretaris voor de branche-organisatie van VOLVO-dealers

1992 – 1993         assistent-accountant, via De Baak/VNO-NCW, audit&approval bij internationale cliënten, bijv. oliemaatschappijen (Texaco) en container-bedrijven (SeaLand)

 

Inspectie Milieuhygiëne Zuid-Holland

1992                     project-medewerker, verantwoordelijk voor PR en communicatie t.b.v. project digitalisering van milieu-vergunningen; voorlichting gegeven aan bedrijven m.n. in havengebied Rotterdam-Rijnmond

 

Stage te Washington DC

1991                     stage, bij National Conference of State Legislatures (NCSL); organisatie van bijeenkomsten, verrichten van research (o.a. via gesprekken met ‘elected officials’)

 

Permanente educatie, o.a.:

2009 – 2010         PRINCE2, projectmanagement (‘foundation’ en ‘practioner’), The APM Group

2008                     Faciliteren van workshops (‘foundation’ en ‘practitioner’), door CapGemini

2007 – e.v.            Certificering en registratie als verenigingsmanager door beroepsorganisatie VerenigingsProfessionalsNederland (VPN)

2005                     EU-factfinding, on-line research of EU-related information, door College of Europe (Brussel)

2005                     Media-training, door Mediahuis

2004 – 2005         Management Training, door DeltaVisie (voorheen Mansal)

2003                     Milieubeleid in Internationaal Perspectief, door Ministerie VROM i.s.m. Instituut Clingendael

1999 – e.v.            European Certificate in Association Management (ECAM), VU in samenwerking met European Society of Association Executives (ESAE)

1996 – e.v.            Post Academisch Onderwijs – Management van Branche-organisaties en Beroepsverenigingen (MBB), Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

 

Van 1992 t/m 2000 intensief opleidings- en trainingsprogramma door (Moret) Ernst&Young gevolgd, met onderwerpen als bedrijfsadministratie, accountancy, financieel management, algemene advies-, commerciële en leidinggevende vaardigheden (verzorgd door bijv. MOC, Vergouwen Overduin, Spruit in Company, Praehep, De Baak en (Moret) Ernst&Young zelf)

 

Talen

Engels en Duits zeer goed; Italiaans en Frans goed; Spaans redelijk

 

(Vervulde) nevenfuncties/-activiteiten

  • Toezichthouder Financiën bij beroepsorganisatie VerenigingsProfessionals Nederland (VPN)
  • Lid NEN-Commissie 26000 over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ontwikkeling richtlijn)
  • Lid College van Deskundigen Asbest (certificering)
  • Lid Commissie van Advies TÜV (certificering)
  • Lid European Society of Association Executives (ESAE)
  • Lid Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA)
  • Voorzitter Stichting Vrienden van het Johan van Oldenbarneveltgymnasium Amersfoort
  • Secretaris RS Feva Klasse-organisatie NL (tweemans-jeugdzeilboot)
  • Lid Jeugdcommissie bij Koninklijke Watersport Vereeniging “Loosdrecht”

 

Passies/hobby’s

Zeilen/zeilinstructie geven (tevens hockey, tennis, schaatsen, trends/ontwikkelingen, ICT/bouw en onderhouden websites)