Toegevoegde waarde

 • certificering / erkenning / gedragscode
  als instrument van kwaliteitsborging en / of marktordening; opzetten certificatie-regelingen (cf. eisen door Raad voor Accreditatie), inrichting (Centraal) College van Deskundigen, aantrekken Certificerende Instellingen; verrichten interne audits, voorbereiden externe audits
 • ‘vertaling’
  gesprekpartner zijn tussen bijv. enerzijds de ondernemer en anderzijds de beleidsmaker (bijv. overheid); vertalen van positie van de ene partij bij de andere en begrip kweken voor elkaars belangen; ‘eigen’ belangĀ (= van de opdrachtgever) dienen door ook begrip voor de ander te ontwikkelen en mee te denken met en werken aan het realiseren van ook diens doelen;
 • vertrouwenspersoon / boodschapper
  functie als ‘postiljon d’amour’, heer-en-weer pendelen met een boodschap en daar iets aan toevoegen (expertise, nuances, onderhandeling, frisse blik);
 • lobby
  het vertegenwoordigen van de belangen / positie van opdrachtgever bij zijn gesprekpartners; het bijhouden van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en die vertalen naar concrete (beleids-) voorstellen voor opdrachtgever
 • project-management
  het bij elkaar brengen van verschillende disciplines en gezamenlijk uit (laten) voeren van de opdracht al dan niet met eigen inhoudelijke inbreng
 • secretaris
  voorbereiding vergaderingen, penvoering, verslaglegging, voortgang actiepunten, PR / communicatie, jaarverslag opstellen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *